Giải chạy online - Viettel Thanh Hóa

Giải chạy online - Viettel Thanh Hóa

01/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Nhân Trần Nhân


GIẢI CHẠY DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN CỦA VIETTEL THANH HÓA

 Thử thách tháng 03 (từ 01/03-20/03) dành cho CBCNV của Viettel Thanh hóa như sau:

  • Nam chạy tối thiểu 60KM (tương đương mỗi ngày 3km)
  • Nữ chạy tối thiểu 30KM (tương đương mỗi ngày 1.5km)
  • Có thêm các cự ly khác để các Runner của Viettel Thanh hóa chinh phục thử thách.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

19/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
60 km
80 km
100 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

36 người đã tham gia

charts5