GIẢI CHẠY “MÙA THU 2023-VNPT NET3”

Hạn đăng ký thi đấu:

GIẢI CHẠY “MÙA THU 2023-VNPT NET3”

21/09/2023 (00:00) - 05/10/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phạm Anh Tuấn Phạm Anh Tuấn


I.   THÔNG TIN CHUNG
1. Tên gọi: Giải chạy “MÙA THU 2023-VNPT NET3”
2. Đối tượng tham gia: toàn thể đoàn viên, CBCNV, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc VNPT Net3.
3. Mục đích, ý nghĩa:
- Tạo thói quen tập luyện thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Đóng góp vào quỹ hoạt động An sinh xã hội của VNPT Net3 (xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các hoạt động ASXH,…).
II. NỘI DUNG
1. Hình thức: chạy/đi bộ online ngoài trời (ngoài giờ làm việc) tính thành tích trên ứng dụng Strava/84RACE (được cài đặt trên điện thoại, đồng hồ hoặc các thiết bị khác có hỗ trợ).
2. Thời gian:
- Thời gian đăng ký: Từ 00h00 ngày 16/9/2023 đến hết cuộc thi hoặc hết suất.
- Thời gian thi đấu chính thức: Từ 00h00 ngày 21/9/2023 đến 24h00 ngày 05/10/2023 (15 ngày).
3. Địa điểm tham gia: người tham gia ở bất cứ địa điểm nào ngoài trời, ngoài giờ làm việc (đối với CBCNV trực ca thực hiện ngoài giờ trực ca).
IV. ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ (đảm bảo các điều kiện sau):
- Các loại hoạt động bao gồm: chạy bộ (Run)/đi bộ (Walk) được thực hiện ngoài trời dùng GPS.
  + Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình hợp lệ trong khoảng từ 3 phút 30 giây/1km-15 phút/1km.
  + Những hoạt động có Pace trung bình hợp lệ nhưng có Pace theo từng splits time (Pace theo từng km) bất thường sẽ bị BTC xem xét theo từng trường hợp.
- Quãng đường của một hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải ở chế công khai (Everyone can see) trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
- Thể hiện bản đồ hoạt động rõ ràng, không có dấu hiệu sai số lớn do lỗi bắt sóng GPS của thiết bị di động. Các hoạt động trong nhà hoặc các hoạt động không thể hiện bản đồ (map) rõ ràng theo cung đường sẽ không được công nhận và tính phạm quy.
- Các hoạt động được nhập kết quả thủ công bằng tay (manual input), hoặc được chia sẻ (share) bởi người khác, hoặc ghi nhận cho nhiều tài khoản khác nhau sẽ không được công nhận hợp lệ.
- Có thời gian trùng nhau do đo đồng thời trên nhiều app sẽ chỉ được ghi nhận là một hoạt động và theo thứ tự ưu tiên hoạt động nào được ghi nhận trước.
- Thời gian thi đấu hợp lệ chỉ được tính ngoài giờ hành chính (không tính trường hợp CBCNV nghỉ ca).
- Hạng mục: tối thiểu 30 km (không phân biệt nam, nữ)
Cá nhân đăng ký nhưng không hoàn thành hạng mục (100%) thì không được tính kết quả.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 12
Số đội: 12
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

04/10/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km

Phần thưởng khi hoàn thành

373 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở