Giải chạy Ban Quản lý tài sản nội ngành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

Giải chạy Ban Quản lý tài sản nội ngành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

01/01/2021 (00:00) - 28/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Minh Trần Minh


Giải chạy riêng dành cho cán bộ trong Ban QLTSNN - BIDV


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 06:00 đến 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 3
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

27/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

36 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở