Gia đình IT-Phần mềm TCI

Gia đình IT-Phần mềm TCI

15/03/2023 (00:00) - 28/03/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: vanhvanh vanhvanh


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Online (15/3-28/4)
Nội dung các môn thể thao ngoài trời:
-     Chạy, đi bộ (Run/ Walk)
Địa điểm tham gia
Người tham gia đi bộ/chạy bộ vào thời gian và địa điểm phù hợp với điều kiện cá nhân, khuyến khích nhân sự cùng nhau luyện tập.

Điều kiện tham gia hợp lệ (đảm bảo các điều kiện sau):
- Chạy tối thiểu 1km/tracklogtổng 3km/ngày (tối thiểu 1 lần chạy/đi bộ là 1km)
- Mỗi tracklog cần có bản đồ (kể cả chạy máy, đi bộ, đi bộ trên máy). Không chấp nhận tracklog không có bản đồ, hoặc thông số trên bản đồ có số pace không trùng với quy định đã thông báo.
- Pace (tốc độ trung bình) từ 6.50 - 13.00

Điều kiện tối thiểu để nhận giải thưởng:
++ Tối thiểu có tổng số ngày chạy là 20 ngày
++ Có tổng số KM chạy nhiều nhất (yêu cầu các tracklog đều đạt yêu cầu nêu trên)

Ghi chú:
- Tracklog: định nghĩa là 01 bản ghi, bao gồm có thời gian bắt đầu, tốc độ trung bình, bản đồ định vị khu vực tham gia hoạt động, tổng số KM chi tiết của hoạt động tương ứng

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:18 đến 14:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Quãng đường tối đa: 300 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

08/03/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

0.5 km

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở