GE Runner - Chạy để khỏe Tuần 20-2022

GE Runner - Chạy để khỏe Tuần 20-2022

13/05/2022 (00:00) - 15/05/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Unin Anh Unin Anh


Chào mừng anh chị em GE Runners thuộc Công ty CP tư vấn kỹ thuật Hạ tầng Golden Earth và những người bạn tham gia thử thách Chạy để khỏe Tuần 20-2022.

Thành phần tham gia: Thành viên GE Runners và những người bạn của GE Runners.

Tiêu chí: Chạy để khỏe, Khỏe để làm việc

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

13/05/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km ()
15 km ()
21 km ()
30 km ()
42 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở