Galle 19 tuổi

Hạn đăng ký và thi đấu:

Galle 19 tuổi

15/05/2022 (00:00) - 02/06/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Truong Duong Truong Duong


- Cự ly tổi thiểu: 19km

- Thời gian tối đa: 19 ngày liên tiếp

- Thành tích được tính bằng tổng số lần chạy tích lũy trong 19 ngày

- Tốc độ cho phép: 4-15 phút/ km

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

30/05/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

19 km
38 km
57 km
76 km
95 km

Phần thưởng khi hoàn thành

51 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở