Fun run cuối tuần

Fun run cuối tuần

14/01/2022 (00:00) - 16/01/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Tran Le Tuan Tran Le Tuan


Thân mời ace runners tham gia long run cuối tuần để tiếp tục kết nối, lan tỏa niềm đam mê chạy bộ và tình yêu thương.
• Chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH
• Đơn vị tính: Quãng đường (km)
• Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)
TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ
• Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
• Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
TIÊU CHÍ SẮP XẾP
• Số km thực hiện nhiều nhất
• Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

15/01/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km
20 km
30 km
40 km
50 km

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở