FIRING RUN “Thử thách mùa hạ”

FIRING RUN “Thử thách mùa hạ”

25/05/2020 (00:00) - 31/07/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen Viet Nguyen Viet


Firing Team “Đoàn kết là sức mạnh của Firing” Anh em tiếp tục chạy để rèn luyện sức khoẻ => Hướng tới mục tiêu “ Đoàn kết và thành công”

Nội dung cá nhân: Gồm 5 cự ly cho các Runner lựa chọn

* 100Km

* 150 Km

* 200 Km

* 250Km

* 300 Km

Nội dung tập thể: Gồm 4 nhóm

Firing 1 Team: FM và CN

Firing 2 Team: FM và CN

Refiring Team: FM và CN

Firing Team: MG & Staff


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

30/06/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM
150 KM
200 KM
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở