Mở
Firing Run “If we do we can”

Firing Run “If we do we can”

01/11/2019 (00:00) - 31/12/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen Viet Nguyen Viet


Gửi các bạn Runner

Chúng ta đã khởi động rất tốt khi tham gia thử thách phong trào if we do we can vừa qua.

Để khởi động cho thử thách tiếp theo tôi khởi tạo tiếp thử thách cho anh em Firing. Mọi người cổ động anh em tham gia nhé


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 4
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS

Thời hạn đăng ký

31/10/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42.2 KM
70KM
100 KM
150 KM
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

19 người đã tham gia

charts5