Mở
FIRING RUN “CHÀO XUÂN 2020”

FIRING RUN “CHÀO XUÂN 2020”

01/01/2020 (00:00) - 31/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen Viet Nguyen Viet


Firing Team “Đoàn kết là sức mạnh của Firing” Anh em tiếp tục chạy để rèn luyện sức khoẻ => Hướng tới mục tiêu “ Đoàn kết và thành công” 

Nội dung cá nhân: Gồm 4 cự ly cho các Runner lựa chọn

* 50 Km

* 100 Km

* 150 Km

* 200 Km

Nội dung tập thể: Gồm 4 nhóm

Firing 1 Team: FM và CN

Firing 2 Team: FM và CN

Refiring Team: FM và CN

Firing Team: MG, SV, Staff


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 4
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

15/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia