EVNFinance, Chạy vì cộng đồng xanh mùa hai

Hạn đăng ký thi đấu:

EVNFinance, Chạy vì cộng đồng xanh mùa hai

19/05/2024 (00:00) - 31/05/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Ngọc Mai Nguyễn Ngọc Mai


Giải chạy online dành riêng cho cán bộ nhân viên (bao gồm cả tập nghề, thử việc) đang làm việc trong toàn hệ thống EVNFinance.

Quy định về vận động viên:

 • Các vận động viên (VĐV) phải tự đảm bảo sức khỏe, an toàn, không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn trong thời gian tham gia giải.
 • Các VĐV tham gia phải sử dụng phần mềm strava, kết nối với 84Race và phải cập nhật (update) kết quả trên 84Race trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc buổi chạy.
 • Các hoạt động hợp lệ là hoạt động được ghi nhận trên 84Race. Các hoạt động không được 84Race ghi nhận thì không được tính vào thành tích của cá nhân đó và của đội.

Thời gian thi đấu:

 • Thời gian thi đấu: Giải được bắt đầu từ 00h00 ngày 19/05/2024 và kết thúc vào 23h59 ngày 31/05/2024. Tổng thời gian thi đấu là 12 ngày.
 • Thời gian nhân đôi thành tích: Ngày 19/05/2024 (Chủ nhật) và ngày 25/05/2024 (thứ Bảy). Trong thời gian nhân đôi thành tích, kết quả chạy của các VĐV sẽ được nhân đôi. Ví dụ ngày 19/05, VĐV A chạy được 8,6km --> thành tích ghi nhận kết quả của VĐV đó ngày 19/05 là 17,2km

Ghi nhận kết quả:

 • Kết quả sẽ được cộng dồn trong thời gian diễn ra thử thách. Một ngày được đi bộ/chạy nhiều lần, quãng đường đi bộ/chạy tối thiểu 1km cho 1 lần chạy. Thời gian chạy không được ảnh hưởng đến giờ làm việc của Công ty.
 • Pace (số phút hoàn thành 01km) hợp lệ không được nhỏ hơn 3:30 và không lớn hơn 15:00 (tức thời gian hợp lệ để hoàn thành 01km trong khoảng từ 3 phút 30 giây đến 15 phút 00 giây).
 • Các hoạt động có Split Pace bất thường, 84Race sẽ tự động loại bỏ kết quả.
 • Các kết quả phải có GPS rõ ràng, có hiển thị nhịp tim và nhịp chân. Kết quả Strava cần để ở chế độ công khai (Public).

Hoạt động không hợp lệ:

 • Các hoạt động nhờ người khác chạy hộ, đạp xe, xe máy, chạy trong nhà hoặc các hoạt động không thể hiện bản đồ (map) rõ ràng theo cung đường sẽ không được công nhận.
 • Các hoạt động được nhập kết quả thủ công bằng tay (manual input) hoặc được chia sẻ (share) bởi người khác, hoặc ghi nhận cho nhiều tài khoản khác nhau sẽ không được công nhận hợp lệ.
 • Một cá nhân sử dụng nhiều công cụ đo đếm của nhiều account (tài khoản) khác nhau (chạy hộ) trong khi chạy.
 • Các VĐV tranh giải nhất, nhì, ba cá nhân không có sự thể hiện số bước chân và nhịp tim hợp lý.

Kỷ luật:

 • Trường hợp phát hiện VĐV không trung thực trong thời gian tham gia giải, VĐV đó sẽ bị loại thành tích của buổi chạy đó và tập thể có VĐV vi phạm sẽ bị trừ 100km vào thành tích của đội.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 8
Số đội: 8
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

30/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Cơ bản
50 KM
70 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

231 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở