EPRUN Tháng 5-2020

EPRUN Tháng 5-2020

02/05/2020 (00:00) - 31/05/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Ngọc Trần Ngọc


thử thách tháng 5


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS,Strava

Thời hạn đăng ký

09/05/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

120 km
Summer Challenge - 150KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia