Mở
EPRUN-DLK Tháng 7

Thời hạn đăng ký:

EPRUN-DLK Tháng 7

01/07/2020 (00:00) - 31/07/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Ngọc Trần Ngọc


  • Mỗi tuần chạy ít nhất 30Km 
  • không đủ km tuần 100K
Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

11/07/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (50KM)
120 KM
150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

7 người đã tham gia