Eagle Life Runners 07 2021

Eagle Life Runners 07 2021

03/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen Tuan Nguyen Tuan


Thời gian thực hiện: từ 03/07/2021 đến 30/07/2021

Đối tượng tham gia: thành viên Eagle Life

Cự ly: 40 km, 50 km, 60km, 80km, 100km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

03/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
50 KM
60 km
80KM
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

26 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở