Đua với Cường Phong

Đua với Cường Phong

01/11/2020 (00:00) - 30/11/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Hai Tran Hai Tran


- Ghi nhận tracklog từ Strava

- Tuân thủ phán quyết trọng tài

- Thi đấu trung thực, khách quan


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:30 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 2
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

02/11/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

21KM
30 KM
50 KM
100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở