DT4H Tuần 3,4 Tháng 6 2023

DT4H Tuần 3,4 Tháng 6 2023

16/06/2023 (00:00) - 30/06/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đoàn Trung Hiếu Đoàn Trung Hiếu


Các thành viên đăng kí cự ly và hoành thành thử thách

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

29/06/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

64KM
80KM
108 km
120 KM
150 km

Phần thưởng khi hoàn thành

8 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở