ĐÔNG TRIỀU RUNNERS - CHẠY XUYÊN TẾT KHỎE XUYÊN NĂM

ĐÔNG TRIỀU RUNNERS - CHẠY XUYÊN TẾT KHỎE XUYÊN NĂM

05/02/2024 (00:00) - 01/03/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Thế Toàn Nguyễn Thế Toàn


Đông Triều Runners - Vì một năm mới nhiều sức khỏe, sống trọn niềm vui.

Thời gian bắt đầu: 00h00p ngày 05/02/2024 đến 23:59:59s ngày 01/3/2024.

Hoạt động có pace từ 3:00 đến 10:00p.

Số KM từ 1km đến 100km.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 10:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Quãng đường tối đa: 100 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

04/02/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100km ()
150 KM ()
200 KM ()
250 km ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở