Đi bộ Kết nối 5 Châu - Cùng nhau chuyển hóa

Đi bộ Kết nối 5 Châu - Cùng nhau chuyển hóa

26/07/2021 (00:00) - 25/09/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Đỗ Ngọc Hưng Đỗ Ngọc Hưng


Đi bộ "Kết nối 5 Châu - Cùng nhau chuyển hóa"

Nhóm NN - NSKT K3


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

22/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
64KM
100 KM
140KM
182KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở