Design Thinking for Heath Tháng 5 2023

Design Thinking for Heath Tháng 5 2023

15/05/2023 (00:00) - 31/05/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đoàn Trung Hiếu Đoàn Trung Hiếu


Hoàn thành thử thách của từng thành viên

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

15/05/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

80KM
100 KM
120 KM
150 km
182KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở