ĐẠP XE CUỐI TUẦN ĐUỔI BAY COVID LẦN 1

ĐẠP XE CUỐI TUẦN ĐUỔI BAY COVID LẦN 1

22/05/2021 (00:00) - 23/05/2021 (23:59)

Thử thách Đạp xe | Được tạo bởi: Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Tiến Nam


Đạp xe cuối tuần đuổi bay COVID!

Từ hạng mục 60km trở lên hãy sử dụng thiết bị có đo nhịp tim để thực hiện đạp xe, các hoạt đọng không có thiết bị đo nhịp tim mà có các chỉ số bất thường sẽ bị loại.

Hãy chơi lành mạnh không gian dối!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

Đạp xe

  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 45 (km/h)
  • Quãng đường tối thiểu: 30 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Avg speed cao nhất
  • Số km thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

21/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
60 km
85 km
100 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở