Đạp xe 1000km

Đạp xe 1000km

23/09/2022 (00:00) - 31/03/2023 (23:59)

Thử thách Đạp xe | Được tạo bởi: Buimaitrang Buimaitrang


1000km trong 06 tháng

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 45 (km/h)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg speed cao nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

30/03/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

1000 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

30 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở