Dak Lak Runners Challenge 2021

Dak Lak Runners Challenge 2021

01/01/2021 (00:00) - 31/12/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Văn Vương Quốc Phạm Văn Vương Quốc


Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:30 đến 12:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
 • Quãng đường chạy phải được đo bằng thiết bị có GPS (Đồng hồ thông minh, Thiết bị di động, …) và thể hiện bản đồ đường chạy trên ứng dụng Strava. Trường hợp chạy trên máy (treadmill) thì phải sử dụng đồng hồ hoặc thiết bị ghi nhận nhịp tim. Trường hợp sử dụng điện thoại di động phải thể hiện cadance

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Số lần thực hiện hoạt động chạy nhiều nhất (số tracklog nhiều nhất)
 • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:18 đến 12:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

15/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

1285 km ()
2021 km ()
3650 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở