CSTCKT-T8

Hạn đăng ký và thi đấu:

CSTCKT-T8

02/08/2022 (00:00) - 31/08/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Phạm Mạnh Phạm Mạnh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05 đến 30:00 (phút/km)
ĐẠP XE
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 12 đến 25 (km/h)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Thời gian thực hiện (h)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 25:00 (phút/km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 35 (km/h)

Tiêu chí sắp xếp

 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

10/08/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

18 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở