CSTCKT chào tháng 1

CSTCKT chào tháng 1

06/01/2022 (00:00) - 31/01/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Cao Hà Nguyên Cao Hà Nguyên


Thử thách tháng 1 của ACE CSTCKT 

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:30 đến 30:00 (phút/km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 12 đến 25 (km/h)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

10/01/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42 km

Phần thưởng khi hoàn thành

23 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở