CSR - CHẠY TRỐN COVID19

CSR - CHẠY TRỐN COVID19

08/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Huy Mạnh Phạm Huy Mạnh


Chạy mỗi ngày tăng cao sức đề kháng của cơ thế.

Mỗi ngày chạy ít nhiều tối thiểu 3km

CSR cùng nhau chạy nhé


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

Strava, GPS

Thời hạn đăng ký

15/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia