Corona 14 Days Challenge

Corona 14 Days Challenge

07/02/2020 (00:00) - 20/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Bao Duong Bao Duong


Đây là thử thách nội bộ của Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn nhằm khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức đề kháng, nhằm phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là Corona Virus Outbreak

Kết quả hợp lệ: là các hoạt động thoả mãn đồng thời các điều kiện:
1. Các loại hoạt động chạy bộ (run) và đi bộ (walk) tối thiểu từ 1km trở lên
2. Pace trung bình hợp lệ của hoạt động không nhanh hơn 3 phút/1km và không chậm hơn 15 phút/km (3<pace<15)
3. Mỗi VĐV chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất trong quá trình diễn ra thử thách
4. Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ tracklog khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải ở chế độ Public trong suốt thời gian diễn ra thử thách.

(*) Đây là thử thách nội bộ chỉ dành riêng cho CBNV Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn.  


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 7
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

10/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
30 KM
50 KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

147 người đã tham gia

charts5