Co-opBank tháng 04

Thời hạn đăng ký:

Co-opBank tháng 04

01/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đức Hiển Nguyễn Đức Hiển


Tiếp tục giải tháng 04 cho các vđv, chúc các vđv hoàn thành cự ly của mình !


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

15/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km
90 km ()
120 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

18 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở