Chạy vì Đam mê

Chạy vì Đam mê

10/11/2019 (00:00) - 31/12/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Hà Văn Thành Hà Văn Thành


Chương trình chạy nội bộ CNĐN - TMC


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

02/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia