Chạy về đích EPRUN-DLK

Chạy về đích EPRUN-DLK

01/12/2019 (00:00) - 31/12/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Ngọc Trần Ngọc


Thử thách nội bộ

Mỗi người đăng ký một mục tiêu cao hơn tháng trước.
Mỗi KM thiếu góp 50k vào quỹ hội. Tối đa 500k. Tất cả thông số tính trên 84Race


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

07/12/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

80 km
130 km
150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia