Chạy kiểu Sigma - Lần thứ 6

Chạy kiểu Sigma - Lần thứ 6

18/10/2021 (00:00) - 31/10/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Bui Dang Quang Bui Dang Quang


Chạy kiểu SIGMA

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

23/10/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM
150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở