Chạy kiểu Sigma  - Lần thứ 3

Chạy kiểu Sigma - Lần thứ 3

06/09/2021 (00:00) - 19/09/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Bui Dang Quang Bui Dang Quang


Chạy kiểu Sigma!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

12/09/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

20 km
30 KM
50 km
100 KM
150 km

Phần thưởng khi hoàn thành

12 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở