Chạy giữa mùa mưa

Thời hạn đăng ký:

Chạy giữa mùa mưa

28/05/2021 (00:00) - 28/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: to uyen phan thị to uyen phan thị


1. Mục đích:

- Duy trì vận động và tinh thần tập luyện trong mùa Covid.

2. Quy định:

- Đăng ký cá nhân: theo số km trong thời gian diễn ra thử thách tuỳ vào khả năng của mình.

- Thời hạn đăng ký: đến 23h59 ngày 25/6/2021.

- Ghi nhận kết quả: 25/05/2021-25/06/2021

Bộ môn thi đấu: Chạy/đi bộ

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 0.5 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

25/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (60KM)
Nữ 90km
100 KM
120 KM
140KM

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở