CHẠY GIẢM CÂN

CHẠY GIẢM CÂN

01/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Kha Ngo Tan Kha Ngo Tan


Cuộc sống công sở làm chúng ta ngồi nhiều hơn và ít vận động hơn. 

Vì vậy hãy đứng dậy, chạy bộ để sức khỏe hơn, tươi trẻ hơn và năng động hơn. 

Đây là giải chạy nội bộ của PKD Sacombank Phú Yên 


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

02/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

20 km
30 km
40 km
60 km

Phần thưởng khi hoàn thành

28 người đã tham gia

charts5