Chạy đi Chờ chi

Chạy đi Chờ chi

23/06/2022 (00:00) - 17/07/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Mạnh Cường


Điều kiện hoàn thành: 42km và đủ tối thiểu 14 hoạt động.

Hoạt động hợp lệ: tốc độ (Pace) từ 4-15 phút/km; tối thiếu 01km/hoạt động.

Hoạt động phải được ghi nhận/đồng bộ thiết bị trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm cuộc chạy bắt đầu và không muộn hơn ngày cuối cùng của sự kiện.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

26/06/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở