CHẠY ĐI CHỜ CHI

CHẠY ĐI CHỜ CHI

02/02/2020 (00:00) - 29/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Bo Arsenal Bo Arsenal


Bắt đầu đăng ký từ ngày 31/01/2020 đến 02/02/2020

Thời gian từ ngày 02/02/2020 đến ngày 29/02/2020.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

31/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

58 KM
140KM

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia