Mở
Chạy đi chờ chi – January 2020

Chạy đi chờ chi – January 2020

01/01/2020 (00:00) - 25/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Phượng Nguyễn Phượng Nguyễn


Thử thách tích lũy 25 ngày đầu của tháng.

5 ngày cuối tháng tổng hợp thành tích – liên hoan tổng kết.

3 cự ly đăng ký:

50 km – tương ứng 2 km/ngày

75 km – tương ứng 3 km/ngày

100 km – tương ứng 4 km/ngày


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

05/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 km
75 km ()
100 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia