Mở
Chạy đều mỗi ngày

Chạy đều mỗi ngày

10/09/2020 (00:00) - 30/09/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Văn Tiến Hùng Văn Tiến Hùng


Thử thách 2 tuần chạy đều, đảm bảo mỗi lần tối thiểu 2km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

20/09/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

90 km ()
140KM ()
200 KM ()
280 km ()
350 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

247 người đã tham gia

charts5