Chạy đến NTĐ Cầu Giấy

Chạy đến NTĐ Cầu Giấy

09/07/2024 (00:00) - 08/08/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Sonlam Nguyễn Sonlam Nguyễn


· Các Lông thủ tham gia chạy bộ, tính điểm trên ứng dụng 84Race/STRAVA. Đăng ký tham gia thực hiện thử thách bất cứ thời gian, địa điểm nào tuỳ thuộc lịch trình của mỗi Lông thủ trong thời gian diễn ra thử thách.

· Thành tích của mỗi Lông thủ viên được sử dụng để chém gió. :D

· Cách thức tham gia:

 • Bước 1 - Đăng nhập/đăng ký tài khoản trên 84RACE (app/web).
 • Bước 2 - Tìm kiếm thử thách “Chạy tới Nhà thi đấu Cầu Giấy”

· Chọn hạng mục tham gia:

 • Chọn hạng mục phù hợp với mức được gọi là thử thách với mỗi Lông thủ.
 • Phải hoàn thành tổng số km tối thiểu mới được tính là hoàn thành thử thách.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 12:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

16/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

LỚP HẠT: 30KM
LỚP MẦM: 50KM
LỚP CHỒI: 70KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở