Mở
Chạy để thử thách bản thân mình

Chạy để thử thách bản thân mình

08/01/2020 (00:00) - 31/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Đức Phú Đức Phú????????????Mục tiêu: tăng tính đoàn kết nội bộ và nâng cao sức khỏe bản thân.

✔✔✔ Quy định, điều

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 13:00 (min/km)
Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.5 (km)
Tiêu chí hoàn thành

Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký
Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

Số km thực hiện nhiều nhất
Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.5 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 3
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

22/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42.2 KM
70KM ()
100 KM ()
140KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

32 người đã tham gia

charts5