Chạy để khám phá bản thân

Chạy để khám phá bản thân

05/02/2020 (00:00) - 05/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Thai Pham Thai Pham


Chạy để khám phá bản thân của chính bạn !

Nếu bạn có thể chạy vì ai đó hay vì đam mê ,hay vì bất cứ thứ gì ...

Hãy một lần chạy để khám phá bản thân mình , giới hạn bản thân của bạn .Tối đa bạn có thể chạy được 1 tháng là bao nhiêu và mức độ sức khỏe của bạn có được cải thiện ...

Hãy cùng tham gia thử thách để khám phá bản thân nhé !


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

08/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
70KM
100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

78 người đã tham gia

charts5