CHẠY ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THÁNG 7

CHẠY ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THÁNG 7

01/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Thành Nguyễn Thành Nguyễn


I. Thời gian của THỬ THÁCH
  - Thời gian diễn ra thử thách tháng 7: 31 ngày, từ 00:00, 1/7/2021 đến 23:59, 31/7/2021
  - Thời gian đăng ký từ nay cho đến 10/7/2021 cho đến khi hết suất.

II. Các hạng mục đăng ký:
  60KM, 100KM, 150KM, 200KM

III. Tiêu chí bài tập hợp lệ
  - Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.
  - Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
  - Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  - Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS
  - Các bài chạy phải để chế độ công khai trên Strava (public)
 

IV. Tiêu chí hoàn thành thử thách:

  - Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ tại mục III đạt hạng mục đã đăng ký trở lên.
  - Các thông số của tiêu chí hoàn thành gồm: tổng km, avg pace, % hoàn thành, ... được trích từ bảng xếp hạng trong 84race.
    
VI. Cách đăng ký: TRỰC TIẾP VỚI TEAM LEADER

VII. QUÀ TẶNG: CHỈ TRAO CHO THÀNH VIÊN TRONG TEAM ZALO: "Chạy để chuyển đổi" và là TV/ KH

THỬ THÁCH là TỰ NGUYỆN trên tinh thần CHẠY ĐỂ CHUYỂN ĐỔI, vì vậy bạn hãy tôn trọng quy định của BTC, tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình.

Chúc CHÚNG TA tháng mới vui, khỏe có nhiều trải nghiệm thú vị!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 13:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1.0 (km)
  • Quãng đường tối đa: 100.00 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

10/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (60KM)
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

71 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở