CHẠY ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THÁNG 6

CHẠY ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THÁNG 6

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Thành Nguyễn Thành Nguyễn


I. Thời gian của THỬ THÁCH
  - Thời gian diễn ra thử thách tháng 6: 30 ngày, từ 00:00, 1/6/2021 đến 23:59, 30/6/2021
  - Thời gian đăng ký từ nay cho đến 10/6/2021 cho đến khi hết suất.

  II. Các hạng mục đăng ký:
  100 km, 150 km, 200 km, 250 km, 300 km

  III. Tiêu chí bài tập hợp lệ
  - Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.
  - Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:30 đến 11:00 (min/km)
  - Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  - Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS
  - Các bài chạy phải để chế độ công khai trên Strava (public)
 
  IV. Tiêu chí hoàn thành thử thách:
  - Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ tại mục III đạt hạng mục đã đăng ký trở lên.
  - Các thông số của tiêu chí hoàn thành gồm: tổng km, avg pace, % hoàn thành, ... được trích từ bảng xếp hạng trong 84race.

  V. Các nội dung bị phạt tiền:
  Kết thúc thử thách:
  - Không đạt hạng mục số km đã đăng ký: 100k
  - Vượt trên 20% số km hạng mục đã đăng ký: 50k
  - Phát hiện chạy không trung thực: 200k, gồm một số lỗi sau:
      + Dùng các cách khác ko phải chạy bộ ngoài trời
      + Nhờ người khác chạy hộ.
    
  VI. Cách đăng ký: TRỰC TIẾP VỚI TEAM LEADER

  VIII. PHẦN THƯỞNG HOÀN THÀNH: SÁCH "NHẬT KÝ 365 NGÀY CHẠY BỘ"


  IX. Kinh phí:
  Từ tiền phạt và tiền tài trợ


 THỬ THÁCH là TỰ NGUYỆN trên tinh thần CHẠY ĐỂ CHUYỂN ĐỔI, vì vậy bạn hãy tôn trọng quy định của BTC, tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình.

 Chúc CHÚNG TA tháng mới vui, khỏe có nhiều trải nghiệm thú vị!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

10/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

70 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở