Mở
Chạy bộ và đạp xe - Tháng 1

Chạy bộ và đạp xe - Tháng 1

01/01/2020 (00:00) - 31/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Ngọc Hưng Trần Ngọc Hưng Trần


Chạy >5km/workout

Đạp >15km/workout


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 03:30 - 09:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 5 (km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 15 - 45 (km/h)
  • Bài đạp có quãng đường tối thiểu 15 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

15/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

200 KM
300 KM
400 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

8 người đã tham gia