Chạy bộ, Đi bộ để tránh ngải Heo ngày Tết

Chạy bộ, Đi bộ để tránh ngải Heo ngày Tết

01/02/2021 (00:00) - 28/02/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Trực Trần Trực Trần


Mỗi ngày chạy một ít còn hơn không chạy hoặc đi bộ được tí nào!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

12/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()
500KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

200 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở