Chấp nhận thách thức, đón nhận cơ hội

Hạn đăng ký thi đấu:

Chấp nhận thách thức, đón nhận cơ hội

01/08/2024 (04:00) - 28/08/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Huỳnh Tấn Lợi Huỳnh Tấn Lợi


1. Đối tượng tham gia: Thử tha1cch dành riêng cho CBCNV Đài viễn thông Cần Thơ

2. Cách thức tham gia:

Người tham gia đăng ký tham gia thử thách và ghi lại thành tích của mình hàng ngày thông qua các thiết bị điện tử và sau đó được đồng bộ, thống kê trực tuyến tại website của chương trình.

Người tham gia có thể thực hiện một hoạt động ngoài trời như đi bộ/chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe đạp.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 14:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 40 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 6 (km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 10:00 (phút/100m)
 • Quãng đường tối thiểu: 400 (m)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

15/08/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

2 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở