CHÀO XUÂN - NHỚ NGÀY ẤY NĂM XƯA

CHÀO XUÂN - NHỚ NGÀY ẤY NĂM XƯA

17/02/2021 (00:00) - 18/02/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh


KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

17/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

17.2 km ()
19.79 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

175 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở