Chào mừng trạng thái bình thường mới

Chào mừng trạng thái bình thường mới

25/04/2020 (00:00) - 30/04/2020 (09:59)

Được tạo bởi: Thái Nguyễn Thái Nguyễn


Thử nghiệm Chạy, Đạp, Bơi theo thời gian.

Có 3 lựa chọn thử thách: 30 phút mỗi ngày; 60 phút mỗi ngày và 90 phút mỗi ngày


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Thời gian quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 15:00 (min/km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 16 - 30 (km/h)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 5 (min/100m)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS

Thời hạn đăng ký

28/04/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

3 h
6 h
9 h

Phần thưởng khi hoàn thành

11 người đã tham gia