Chào Mừng Lễ Hội Ok Om Bok Đồng Bào Khmer 2023

Chào Mừng Lễ Hội Ok Om Bok Đồng Bào Khmer 2023

11/11/2023 (00:00) - 10/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh


I. Thời gian của THỬ THÁCH
  - Thời gian diễn ra thử thách: 30 ngày, từ 00:00, 11/11/2023 đến 23:59, 10/12/2023
  - Thời gian đăng ký từ nay cho đến 15/11/2023 cho đến khi hết suất.

  II. Các hạng mục đăng ký:
  50 km, 100 km, 150 km, 200 km, 250 km, 300 km

  III. Tiêu chí bài tập hợp lệ
  - Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.
  - Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:30 đến 11:00 (min/km)
  - Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  - Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS
  - Các bài chạy phải để chế độ công khai trên Strava (public)

- Nhịp chân tối thiểu 90
  IV. Tiêu chí hoàn thành thử thách:
  - Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ tại mục III đạt hạng mục đã đăng ký trở lên.
  - Các thông số của tiêu chí hoàn thành gồm: tổng km, avg pace, % hoàn thành, ... được trích từ bảng xếp hạng trong 84race.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 12:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 14:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Nhịp chân trung bình tối thiểu: 90 (bước/phút)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

15/11/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100km ()
150 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở