Chào Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Đảng Bộ PETROLIMEX Lào Cai

Chào Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Đảng Bộ PETROLIMEX Lào Cai

01/08/2021 (00:00) - 03/08/2021 (12:00)

Được tạo bởi: Nguyễn Ngọ Nguyễn Ngọ


. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-    Phát huy truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng Bộ Công ty; chào mừng kỷ niểm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách;

-     Tăng cường rèn luyện nâng cao sức khỏe để phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh;

-     Thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của cán bộ công nhân viên, người lao động Petrolimex Lào Cai.

-     Là hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu Petrolimex.

B. NỘI DUNG:

I.   Giải chạy Online “Race 15 years petrolimex party committee Laocai” với thông điệp: “Chạy - Để tiến xa hơn”

1. Thời gian: Từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 31/8/2021.

2.   Hình thức: Giải chạy Online, tính điểm trên ứng dụng 84 Race/STRAVA.

3.   Đối tượng tham dự: Toàn thể CBCNV, NLĐ thuộc Petrolimex Lào Cai (Đối tượng bắt buộc tham gia gồm có cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú).

4.   Chủ trì tổ chức: Tiểu ban tổ chức giải chạy Online Công ty.

5.   Điều lệ giải (Chi tiết theo VB 465/PLXLC-KH ngày 13/4/2021)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

03/08/2021 00:00 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
60 km

Phần thưởng khi hoàn thành

130 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở