Challenge TPMD Run tháng 8

Challenge TPMD Run tháng 8

04/08/2022 (00:00) - 31/08/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phạm Giorno Phạm Giorno


Hướng về ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày 19/08 lịch sử là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Các bạn hãy hướng về Quảng trường Cách mạng tháng 8 với những bước chạy lịch sử để viết tiếp những chặng đường lịch sử của riêng mỗi chúng ta.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

07/08/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 km
60 km
80 km
100 km ()
120 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở